Mapa dojazdu do Oddziałów Spółki

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna.
Oddział w Niemcach i Oddział Energetyki Cieplnej w Niemcach
ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce k/Lublina