Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmbniemce.pl

Kruszywa

Piaski kopalniane

Piaski kopalniane

Informacje ogólne

Wydobywane przez nas piaski kopalniane to piaski kwarcowe, geneza rzeczno-lodowcowa, czwartorzęd. Głównymi składnikami są ziarna kwarcu – bezbarwne, transparentne w przeważającej ilości. Niewiele mniej ziarn barwy mlecznej, czasami barwy żółtej. Podrzędnie występują ziarna skał magmowych i minerały ciemne.

Piasek podsypkowy (zwykły) 0-2 mm PN-EN 13242

Zastosowanie:

do wykonywania podsypek jako warstwa stabilizująca pod układane drogi, place, oraz zagęszczania i wyrównywania wykopów.

Piasek siany mechanicznie 0-2 mm PN-EN 12620

Zastosowanie:

do produkcji betonu towarowego, zapraw murarskich oraz produkcji materiałów budowlanych.

Podaj adres budowy aby znależć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL®

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiostwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmbniemce.pl