Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna – tel. 81 756 44 20 – mail: sekretariat@ppmbniemce.pl

Pliki do pobrania

Silikat UNISIL

Kruszywa

Piasek podsypkowy (zwykły) 0-2 mm PN-EN 13242

Piasek siany mechanicznie 0-2 mm PN-EN 12620

Piasek uszlachetniony 0-0,5 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Piasek uszlachetniony 0,5-2 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do MMA PN-EN 13043 wilgotny

Piasek uszlachetniony 0-2 mm do piaskownic z atestem PZH wilgotny

Żwir wielofrakcyjny 2 - 8 mm do betonu PN-EN 12620 wilgotny

Podaj adres budowy aby znaleźć najbliższego dystrybutora silikatów UNISIL

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A.
Tel: 81 756 44 20
Mail: sekretariat@ppmbniemce.pl